DNWG Meetdiensten
Offerte Offerte aanvragen
Offerte Offerte aanvragen

Brutoproductiemeter

Registreert de hoeveelheid elektriciteit u opwekt en hoeveel elektriciteit u teruglevert aan het net.

Terugleveren aan het openbare net

Zonnepanelen, we zien er steeds meer in Nederland. Op daken van woningen, bedrijven of boerderijen, of als onderdeel van zonneparken. Om de elektriciteit zelf te gebruiken, of om terug te leveren aan het openbare elektriciteitsnet wanneer ze meer opwekken dan u nodig heeft. Voor het terugleveren heeft u naast de hoofdmeter een brutoproductiemeter nodig. De brutoproductiemeter is een elektriciteitsmeter die exact registreert hoeveel elektriciteit u opwekt en hoeveel elektriciteit u teruglevert aan het openbare net.

Wat moet u doen (bij aanschaf van zonnepanelen):

  • Voor het aansluiten van een duurzame installatie heeft u altijd toestemming nodig van uw netbeheerder. De netbeheerder gaat na of de aansluiting en het energienet voldoen aan de eisen die worden gesteld voor het terugleveren van energie.
    De netbeheerder regelt ook de zogenaamde groene EAN-code voor de installatie zodra de brutoproductiemeter is aangesloten op de hoofdaansluiting. De groene EAN-code dient ervoor om eventuele meerdere duurzame productie-installaties achter eenzelfde EAN-hoofdaansluiting te kunnen onderscheiden. Als er één productie-installatie aangesloten wordt, dan kunt u er voor kiezen om de EAN-code van de hoofdaansluiting te hanteren. Op deze groene EAN-code krijgt Certiq de meetdata door voor de subsidieverstrekking.
    Een EAN-code bestaat uit 18 cijfers. De EAN-code is het identificatienummer van de aansluiting. Iedere elektriciteits- en gasaansluiting heeft een EAN-code. Dat geldt ook voor elke duurzame installatie. De afkorting staat trouwens voor European Article Numbering.
  • Voor de subsidieaanvraag in het kader van de SDE+-regeling moet u de duurzame installatie aanmelden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij regelen de plaatsing van de brutoproductiemeter, maar kunnen nog meer doen.
Wij kunnen de meter beheren, maar ook het uitlezen en het verwerken van uw meetgegevens verzorgen.
Dat is inbegrepen in het bedrag dat u voor beheer en onderhoud van de apparatuur betaalt.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact met ons op via 0113 74 11 00 (bereikbaar van 08:30 – 17:00 uur), of stuur een mail aan emt@dnwg.nl.