DNWG Meetdiensten
Offerte Offerte aanvragen
Offerte Offerte aanvragen

Brutoproductiemeters

De brutoproductiemeter registreert hoeveel elektriciteit u opwekt en hoeveel elektriciteit u teruglevert aan het net.

Terugleveren

Zonnepanelen, we zien er steeds meer in Nederland. Op daken, of als onderdeel van zonneparken. Als u terug levert aan het openbare elektriciteitsnet heeft u echter een brutoproductiemeter nodig. De brutoproductiemeter is een elektriciteitsmeter die exact registreert hoeveel elektriciteit u opwekt en hoeveel elektriciteit u terug levert aan het net.

Wat moet u doen:

  • Voor het aansluiten van een duurzame installatie heeft u altijd toestemming nodig van uw netbeheerder. De netbeheerder gaat na of de aansluiting en het energienet voldoen aan de eisen die worden gesteld voor het terugleveren van energie.
    De netbeheerder regelt ook de zogenaamde groene EAN-code voor de installatie zodra de brutoproductiemeter is aangesloten op de hoofdaansluiting. De groene EAN-code dient ervoor om eventuele meerdere duurzame productie-installaties achter eenzelfde EAN-hoofdaansluiting te kunnen onderscheiden. Als er één productie-installatie aangesloten wordt, dan kunt u er voor kiezen om de EAN-code van de hoofdaansluiting te hanteren. Op deze groene EAN-code krijgt Certiq de meetdata door voor de subsidieverstrekking.
    Een EAN-code bestaat uit 18 cijfers. De EAN-code is het identificatienummer van de aansluiting. Iedere elektriciteits- en gasaansluiting heeft een EAN-code. Dat geldt ook voor elke duurzame installatie. De afkorting staat trouwens voor European Article Numbering.
  • Voor de aanvraag van de subsidie in het kader van de SDE+-subsidie moet u de duurzame installatie aanmelden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
    Wij regelen de plaatsing van de brutoproductiemeter, maar kunnen nog meer doen. We kunnen de meter beheren, maar ook het uitlezen en het verwerken van uw meetgegevens verzorgen. Dat is inbegrepen in het bedrag dat u voor beheer en onderhoud van de apparatuur betaalt.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact met ons op via 0113 74 11 00 (bereikbaar van 08:30 – 17:00 uur), of stuur een mail aan emt@dnwg.nl.