DNWG Meetdiensten
Offerte Offerte aanvragen
Offerte Offerte aanvragen

Inzicht meetpunten

Elk meetpunt moet een eigen meter hebben.

Inzicht meetpunten

Elk meetpunt moet een eigen meter hebben. Waarschijnlijk wilt u graag een accuraat en actueel overzicht van deze meetpunten. Wat is de status, of bij welke energieleveranciers horen ze? Met MESweb biedt DNWG Meetdiensten een webportal met alle mogelijke informatie over uw aansluitingen. U kijkt direct (mee) in onze systemen, die dagelijks worden geactualiseerd. De getoonde gegevens zijn voorzien van een versienummer, dus de mutatiehistorie is ook zichtbaar. Alle gegevens zijn gemakkelijk te exporteren naar Excel, CSV, PDF of PNG.

MESweb biedt u concreet de volgende mogelijkheden:

  • Inzage in aansluitingen en metergegevens;
  • Overzicht per functie en per discipline;
  • Data-export naar pdf of spreadsheet;
  • Prognoses op basis van bestaande data;
  • Bewaking mutaties.

Afgestemd

We kunnen de rapportages ook specifiek maken en helemaal afstemmen op uw wensen en behoeften. Stel dat u de verbruiken wenst te zien van verschillende locaties, met een opsplitsing in levering en teruglevering. En dat u bij levering weer een opdeling wenst in levering tegen een normaal en een laag tarief.
Wanneer er sprake is van onderbemetering, dus wanneer er gebruik wordt gemaakt van tussenmeters, dan wilt u wellicht een uitsplitsing bij kosten en verbruik.
Geen probleem, eigenlijk is het altijd wel mogelijk om een rapportage af te stemmen op uw situatie en uw wensen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van MESweb, neem voor meer informatie contact met ons op via 0113 74 11 00 (bereikbaar van 08:30 – 17:00 uur), of stuur een mail aan emt@dnwg.nl.